Ooglaseren

geschreven door Gezond Balans

Ooglaseren vanwege refractieafwijking

Ooglaseren heeft alleen zin wanneer je een refractieafwijking hebt aan je ogen. Circa 60% van de bevolking heeft in meer of mindere mate last van bijziendheid, verziendheid of astigmatisme. Deze afwijkingen worden refractieafwijkingen genoemd en worden veroorzaakt door een afwijkende kromming van het hoornvlies en/of de natuurlijke lens of door een afwijking in de grootte van het oog. Het heeft dus niet veel te maken met een gezond leven. Lichtstralen worden hierdoor voor of achter het netvlies geprojecteerd waardoor het beeld onscherp is. De refractieafwijking wordt in dioptrieën (plus of min) uitgedrukt.

Normaal zicht (emmetropie)

Wanneer je normaal zicht heeft kun je zonder hulpmiddelen zoals een bril of contactlenzen scherp zien. De lichtstralen worden op een enkel punt op het netvlies geprojecteerd. Je kan zowel van dichtbij als veraf scherp zien en je hebt geen hulpmiddelen nodig zoals bril of lenzen.

Bijziend (myopie)

Wanneer je bijziend bent, ligt het brekingspunt van de lichtstralen vóór het netvlies in plaats van op het netvlies. Dit wordt in dioptrieën ook wel aangeduid met een minsterkte en kan onder andere worden veroorzaakt door een te bol hoornvlies of een onjuiste lengte van het oog. Wanneer men bijziend is, is het lastig om objecten in de verte scherp te zien.

Verziend (hypermetropie)

Wanneer je verziend bent, ligt het brekingspunt van de lichtstralen achter het netvlies in plaats van op het netvlies. Dit wordt in dioptrieën ook wel aangeduid met een plussterkte en kan onder andere worden veroorzaakt door een te vlak hoornvlies of een te korte lengte van het oog. Wanneer iemand verziend is, ziet men objecten dichtbij scherper dan veraf.

Wanneer heb je een cilindrische afwijking?

Bij astigmatisme lijkt het voorvlak van het hoornvlies niet op een ronde bal maar eerder op een rugbybal (ovaalvormig). Het netvliesbeeld is onscherp door de onregelmatige kromming van het hoornvlies of soms door de ooglens. Het ene deel en het andere deel van het beeld valt daarom niet samen op 1 punt.

Ouderdomsverziendheid (presbyobie)

Ouderdomsverziendheid is een oogafwijking die tot gevolg heeft dat men dichtbij slechter zicht heeft. De oorzaak hiervan is dat de flexibiliteit van de ooglens minder wordt, waardoor er minder goed kan worden geaccommodeerd (oftewel; in- en uitzoomen).

Meestal begint ouderdomsverziendheid bij een leeftijd van 40 à 45 jaar. Ongeveer 80% van de bevolking krijgt hiermee te maken. Wanneer iemand al een refractie afwijking heeft biedt een multifocale bril uitkomst. Voor mensen zonder bril biedt een leesbril uitkomst.

Behandelmethoden

Het probleem: slecht zicht

Tasten naar je bril wanneer je wakker wordt? Rommelen met vloeistof en lenzenhouder? Het gepriegel bij het inzetten van je lenzen? En als je dit allemaal voor elkaar hebt, ondervind je alsnog ongemakken als beslagen brillenglazen, kwijtgeraakte lenzen en geïrriteerde ogen. Om nog maar niet te spreken van de beperkingen en risico’s als je gaat sporten met bril of lenzen. Kortom: het leven met bril of lenzen is verre van ideaal.

De oplossing: refractieve chirurgie

De meeste oogafwijkingen kunnen tegenwoordig veilig worden behandeld met behulp van refractieve chirurgie. Hieronder worden correcties van bijziendheid, verziendheid en astigmatisme verstaan door middel van een ooglasercorrectie.

Ooglasercorrectie

Bij ooglaseren wordt met behulp van een laser de kromming van het hoornvlies aangepast. Het beeld wordt hierdoor permanent weer scherp op het netvlies geprojecteerd. Deze technologie is in de afgelopen decennia enorm verfijnd en beproefd. Hierdoor kunnen zeer goede resultaten en optimale veiligheid worden geboden voor betaalbare tarieven. Voor veel mensen met een oogafwijking is het heerlijke leven zonder bril en/of lenzen in zicht gekomen. In de meeste klinieken worden 2 verschillende behandelingsmethoden aangeboden: LASIK en PRK/LASEK. Met behulp van een ooglasercorrectie kan men in de regel bijziendheid tot -10 dioptrieën, verziendheid tot +4,5 dioptrieën en astigmatisme tot 6 dioptrieën corrigeren.=

Monovisie

Wanneer je gecombineerd zicht hebt (varifocus of multifocale bril) kan in de meeste gevallen een ooglaser behandeling worden toegepast waarbij men van beide brillen af kan worden geholpen. Na de behandeling kun je de meeste dagelijkse activiteiten zonder bril uitvoeren.

Wanneer kan ik wel en wanneer niet mijn ogen laseren?

Ooglaserklinieken voer in de regel ooglaserbehandelingen uit bij bijziendheid tot -10 dioptrie, verziendheid tot +4,5 dioptrie en cilindrische afwijking tot 6 dioptrie. Als je refractieafwijking binnen deze grenzen valt en je voldoet aan de onderstaande voorwaarden, is de kans aanzienlijk dat je geschikt bent voor een ooglaserbehandeling:

  • Ik draag een bril of contactlenzen
  • Ik ben 18 jaar of ouder
  • Mijn sterkte is voor tenminste 1 jaar stabiel
  • Ik verkeer in een goede gezondheid
  • Ik heb geen oogziekten zoals grijze staar en keratokonus

Om te onderzoeken of je geschikt bent voor een ooglaserbehandeling zullen ooglaserklinieken eerst een uitgebreid oogheelkundig onderzoek uitvoeren. Op deze manier kunnen zij risico’s uitsluiten. Een kliniek voert in de regel ooglaserbehandelingen uit bij bijziendheid tot -10 dioptrie, verziendheid tot +4,5 dioptrie en cilindrische afwijking tot 6 dioptrie.

Ooglaseren behandeling

Voordat ooglaseren in gang wordt gezet wordt er een vooronderzoek gedaan. Hier wordt duidelijk aangegeven wat de mogelijkheden en beperkingen van ooglaseren zijn. Daarna gaat een optometrist een oogheelkundig onderzoek uitvoeren. Hij of zij kijkt dan of je in aanmerking komt voor een behandeling en welke ooglaser behandeling het beste bij jouw situatie past.

Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Accepteren Lees meer